تسریع و تسهیل در تنظیم سند خودرو بدون نیاز به دریافت تائیدیه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی
تسریع و تسهیل در تنظیم سند خودرو بدون نیاز به دریافت تائیدیه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی
سکان نیوز؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: با توجه به بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم ضرورت دریافت تأيیدیه نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر اسنادرسمی، تنظیم و صدور سند قطعی خودرو در دفاتر مرقوم تسهیل گردیده و با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

وحیدرضا مهدوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما افزود : بر اساس بخشنامه ای که در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از ناحیه معاونت مکرم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادرگردیده ، صاحبان وسائط نقلیه می توانند بدون تأییدیه نقل و انتقال خودرو ، که پیشتر از ناحیه شرکت وابسته به راهنمایی و رانندگی صادر میشده؛ و در حال حاضر برای دور زدن دفاتر ، با صدور بخشنامه ای از صدور و ارائه آن به متقاضی امتناع می گردد ؛ نسبت به تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند .کما اینکه پس از الغاء ماده ۲۰ آئین نامه راهنمائی و رانندگی به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۸۹ ، دیگر نیازی به تأییدیه مزبور نبوده و دفاتر فقط جهت رعایت تسلسل ایادی معاملات و وصول حقوق دولتی آنرا مطالبه و ملاحظه و بایگانی می نمودند.
مهدوی خاطر نشان داشت که : دفاتر اسناد رسمی موجود در کشور با وجود این بخشنامه و مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،می توانند سریعا” و بدون نیاز به گواهی یاد شده نسبت به تنظیم سند خودرو اقدام نمایند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران همچنین افزود که : بر اساس مصاحبه اخیر معاون مکرم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، بخشنامه جدید امور اسناد ، ارتباطی با قبول و پذیرش برگ سبز خودرو به جای تأییدیه نقل و انتقال نداشته و ندارد و انتشار اخباری مغرضانه در این خصوص از سوی برخی رسانه های وابسته صحیح نبوده و قویا” تکذیب می گردد .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران تأکید نمود که : مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، کماکان نقل و انتقال خودرو میبایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و دفاتر اسنادرسمی تنها مرجع صلاحیتدار برای این امر میباشد .
وی در خاتمه بیان داشت که ما هم معتقدیم که هزینه نقل و انتقال خودرو بسیار گزاف است و نمایندگان محترم مجلس واقعا” جهت رفاه حال مردم عزیز باید در قوانین موضوعه از حیث مبالغی که سردفتران را مکلف به دریافت و واریز آن به خزانه عمومی نموده اند ، تجدید نظر فرمایند . آنانکه خود را حامی مردم جلوه می دهند باید با مردم خود صادق باشند و حقیقت امر را بازگو نمایند .خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی هم از این مردم است و به عنوان عضوی از این مردم ، این اجحاف و ریا و عدم صداقت را نمی پذیرد .