تحقق 747 ميليون تومان بدهي مشتركان به شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي
تحقق 747 ميليون تومان بدهي مشتركان به شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي
سکان نیوز؛ مانور 2 روزه وصول مطالبات صنعت برق از مشتركان بدهكار هم زمان با سراسر كشور در شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي برگزار شد.

به گزارش سکان به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي، معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان با اشاره به تحقق 747 ميليون تومان بدهي مشتركان به شركت توزيع نيروي برق استان، در اين باره توضيح داد: اين مانور با توجه به اهميت نقدينگي و تأمين منايع مالي در استمرار ارائه خدمات رساني مطلوب به مردم و همچنين حجم بالاي مطالبات صنعت برق از مشتركين بدهكار برگزار شد.

«مسعود كاظمي» ميزان بدهي صنعت برق از مشتركين را بيش از 8 هزار و 300 ميليارد تومان در كشور عنوان كرد. وي خاطرنشان كرد: براي وصول اين مطالبات در كشور طي 2 روز طرح جهادي مانور وصول مطالبات در سراسر كشور برگزار شد. وي از همراهي 57 اكيپ در شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي براي شركت در اين مانور خبر داد و افزود: اين شركت همگام با شركت هاي توزيع سراسر كشور با 57 اكيپ عملياتي و همراهي مديرعامل، معاونان، مديران و كارشناسان حوزه ستادي و امورهاي اجرايي اين مانور را انجام داد.

وي با اشاره به برخي اقدامات انجام شده در اين مانور خاطرنشان كرد: در مانور 2 روزه وصول مطالبات، 139 هزار ارسال پيامك براي مشتركان، تماس هاي تلفني و مراجعه حضوري به محل با رعايت الزامات اجراي مانور؛ يعني رعايت كامل حقوق شهروندي و حفظ كرامات انساني انجام شد.
وي به وصول بيش از هزار انشعاب بدهكار در استان طي انجام اين مانور اشاره كرد و گفت: طي وصول بيش از هزار انشعاب، 747 ميليون تومان بدهي محقق شد.