تاکید دادستان شهرستان بر احقاق حقوق عامه برای بازگشایی قفل ترافیک ورودی شرقی بابل
تاکید دادستان شهرستان بر احقاق حقوق عامه برای بازگشایی قفل ترافیک ورودی شرقی بابل
سکان نیوز؛ دادستان شهرستان بابل بر احقاق حقوق عامه برای بازگشایی قفل ترافیک ورودی شرقی بابل تاکید کرد.

به گزارش سکان، حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابل بیان داشت؛ با توجه به اینکه کمربندی شرقی، یکی از پروژه‌های ضروری شهر و شهرستان بابل تلقی می‌شود، در سال‌های گذشته گام‌هایی برداشته شده اما منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
دادستانی شهرستان بابل در جهت حفظ حقوق عامه، پس از بازدید و با حضور میدانی در محل پروژه به اتفاق شهردار و فرمانده انتظامی بازدید بعمل آوردند.
در حاشیه این بازدید، با دستور میدانی، عملیات اجرایی بخشی از تصرفات انجام شده آغاز شد که شهردار محترم بیان داشتند این اقدام کمک خوب و موثری در بازگشایی مسیر بوده است
همواره دادستانی شهرستان بابل مواردی از این دست که جزو موارد ضروری حقوق عامه تلقی شود و شهروندان را منتفع می‌کند، ورود خواهد داشت و حمایت می‌کند.
همچنین مسئولین شهرستانی که برای پروژه‌های ملی و حقوق شهروندان اهمیت قائل هستند، مورد حمایت دادستانی قرار خواهند گرفت.

گزارش: بابک_ابهرزاد