بیانیه کنگره ملی معلمان انقلاب اسلامی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
بیانیه کنگره ملی معلمان انقلاب اسلامی به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
سکان نیوز؛ خواسته معلمان انقلابی از کاندیدای جبهه انقلاب اسلامی به شرح ذیل اعلام می گردد و از آن ها در خواست می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«انّ الله لا يُغيِّرُ ما بقوم حتّي يغيّرو ما بانفسهم» خداوند سرنوشت هيچ قومي و «ملّتي» را تغيير نمي دهد مگر آنكه آنها خود تغيير دهند.

در کشاکش روزگار، در برهه ای از حساس ترین دوران که بنا به فرموده امام امت به قله نزدیک شده ایم و خستگی و عقب نشینی ممنوع است. شخصیت بزرگی را از دست دادیم که در سخت ترین شرایط مسئولیت قبول کرد و با وجود تحویل گرفتن ویرانه ای که رکود و نخوت بر جای جای آن سایه انداخته بود، بدون هیاهو و با تبعیت محض از ولی امر خود، رکودها را یکی پس از دیگری به رکوردهای تاریخی بدل ساخت، ولی صد آه و افسوس که آن اتفاق ناگوار باعث گردید تا مردم نتیجه خدماتش را در حیات پربارش نبینند.

بعد از شهادت سید شهدای خدمت، این بار ملت بزرگ ایران و از آن سخت تر، خواص، در آزمونی سخت و حساس قرار گرفته اند، آزمون انتخاب فرد اصلح و ادامه راه شهید جمهورِ با اخلاص، برای ریاست جمهوری.

ضمن تشکر از همه ی کاندیداهای جریان انقلابی که برای ادامه راه شهید جمهور احساس تکلیف کرده اند تا ادامه دهنده راه آن بزرگوار باشند. بر همگان مشخص است در این زمانه به دلیل گسترش فضای مجازی و تاثیر پذیری از آن و جمعیت های تاثیر گذار رو به فزونی رفته و از سوی دیگر گروه ها و جمعیت های انقلابی، در انتخاب افراد انقلابی تر، ولایی تر، مردمی تر، استکبار ستیزتز، فساد ستیز تر و ساده زیست تر دچار تعدد گزینه ها در انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری شده اند. لذا خواسته معلمان انقلابی از کاندیدای جبهه انقلاب اسلامی به شرح ذیل اعلام می گردد و از آن ها در خواست می گردد ؛

۱. پیروزی هر کدام از کاندیداهای انقلابی در انتخابات پیش رو به منزله پیروزی جبهه انقلاب اسلامی و حامیان آن می باشد، لذا خواهشمندیم که کاندیداهای جریان انقلاب به هیچ وجه به تخریب یکدیگر نپرداخته و به حامیان خویش هم تأکید نمایند که از تخریب و تفرقه پرهیز نمایند.

۲. بر همگان مشخص است که رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران و ستون خیمه انقلاب اسلامی، ولایت مطلقه فقیه است. در سخنرانی ها و مناظرات، برنامه های خود را منطبق با رهنمودهای ایشان و سیاست‌های کلی نظام تبیین، و از آن دفاع نمایند.

۳. امروز سربازان امام خامنه ای عزیز در جبهه مقاومت که در جغرافیای غرب آسیا گسترش یافته، سرپنجه های قدرت‌مند خود را بر گلوی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل می فشارد، از کاندیداهای جبهه انقلاب، درخواست می کنیم، موضع خود را به طور شفاف نسبت به جبهه مقاومت و ایستادگی درمقابل زیادی خواهی جبهه استکبار جهانی به طور شفاف بیان کنند.

۴. دوست و دشمن آگاه هستند که ایران اسلامی، امروز پرچم حمایت از مستضعفان و آزادگان عالم را در دست گرفته، تقویت قدرت علمی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران اسلامی تاثیر بسزایی در امید آفرینی بین همه مظلومان و مستضعفان عالم نقش بسزایی دارد. برای تقویت و قدرت آفرینی ایران اسلامی برنامه های راهبردی، کاربردی و عملیاتی خود را شفاف بیان کنند.

۵. در استفاده از نخبگان و جایگزینی مدیران انقلابی، خوش فکر، تازه نفس به جای مدیران غیر انقلابی و غیر مردمی، برنامه های خود را به طور شفاف بیان کنند.

۶. سال هاست که امام امت رفع تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم را بر اساس اقتصاد مقاومتی و درون زا در اولویت کارها قرار داده ولی متاسفانه دولت های لیبرال منش گذشته، اقتصاد لیبرالی را در پیش گرفته بودند، برنامه های خود را در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی به طور شفاف بیان کنید.

۷. دشمنان خارجی و داخلی به طور هوشمندانه در صدد تخریب فرهنگ و هویت اسلامی به ویژه حیا زدایی و گسترش بی عفتی در جامعه می باشند. لذا درخواست می گردد، برنامه های خود را جهت تقویت فرهنگ و هویت اسلامی به طور هوشمندانه و شفاف بیان کنید.

۸. انقلاب اسلامی ایران زن را از حضیض ذلت به اوج عزّت رساند. امروز دشمنان انقلاب اسلامی با شعارهای دروغین تلاش می کنند تا زن ایرانی را دوباره همچون دوره رژیم طاغوت به حضیض ذلت برسانند، برنامه های عملیاتی خود را جهت ارتقای جایگاه زن ایرانی به طور شفاف بیان کنید.

معلمان انقلاب اسلامی با توجه به حسن سابقه و شهرت کاندیداهای جبهه انقلاب اسلامی و بررسی برنامه هایشان به جمع بندی در حمایت از یک کاندیدا انقلابی خواهند پرداخت.

۹. انتظار است کاندیدای محترم، حمایت از جبهه انقلاب اسلامی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و از ایجاد انشقاق و تفرقه پرهیز کنند و به حامیان خود تاکید کنند در راستای وحدت جبهه انقلاب اسلامی حرکت کنند تا خدای ناکرده اتفاق تلخ سال ۹۲ تکرار نگردد.

ودر پایان یادآوری می شود که حمایت کنگره ملی معلمان از کاندیدای اصلح دربیانیه بعدی اعلام خواهد شد.

کنگره ملی معلمان انقلاب اسلامی