بهره برداری از پروژه های توزیع برق شمال بابل با اعتبار 25 میلیارد تومان در دولت سیزدهم
بهره برداری از پروژه های توزیع برق شمال بابل با اعتبار 25 میلیارد تومان در دولت سیزدهم
سکان نیوز؛ مهندس نورعلی قاسمی اظهار داشت؛ در یکسال گذشته برای توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی، رینگ و توسعه فیدر، سیم به کابل در حوزه برق شمال بابل با 25 میلیارد تومان اعتبار و با پیشرفت فیزیکی 100درصد هزینه شد.

به گزارش سکان، مدیر امور توزیع نیروی برق شمال بابل با اشاره به اینکه تبدیل شبکه فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار به طول 35 کیلومتر در یکسال اخیر به اجرا در آمد گفت؛ این پروژه با اعتبار 6 میلیارد و 500 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای رفع ضعف برق منطقه موزیرج یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، گفت؛ در بخش زرگر شهر نیز برای اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص و هزینه شد.

مهندس قاسمی بیان داشت؛ در حوزه تحت پوشش برق شمال بابل بیش از 130 هزار مشترک برق خانگی، اداری، تجاری، صنعتی و کشاورزی وجود دارد که در یکسال گذشته 3200 انشعاب شهری جدید به متقاضیان جدید واگذار شد.

وی افزایش فیدر فشار متوسط جدید جهت کاهش خاموشی های ناخواسته، از پست بابل5 میدان 17 شهریور با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان خبر داد و افزود؛ اصلاح خطوط پر عارضه شهری نیز با اعتبار 600 میلیون تومان به پایان رسید.