بهره‌برداری از یک‌هزار و ۴۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در ۶ ماه نخست امسال
بهره‌برداری از یک‌هزار و ۴۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در ۶ ماه نخست امسال
سکان نیوز؛ ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره‌برداری از یک‌هزار و ۴۱۰ مگاوات نیروگاه جدید در ۶ ماه نخست امسال، از ۸۷۹۳۶ مگاوات در پایان سال ۱۴۰۰، به ۸۹۳۴۶ مگاوات رسید.

در پایان سال 1400 ظرفیت اسمی تولید برق کشور به 87 هزار و 936 مگاوات رسیده بود. در این زمان، سهم واحدهای حرارتی شامل نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران به 80.58 درصد رسید.

همچنین نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر به ترتیب سهمی 14.26 درصد، 1.16 درصد و 1.06 درصد در ظرفیت اسمی تولید برق کشور داشتند.

نیروگاه‌های حرارتی , نیروگاه‌های ایران , صنعت برق ایران ,

همانطور که در جدول بالا مشخص است، میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال 1400 در مجموع 2 هزار و 452 مگاوات بوده و شاهد رشد 2.9 درصدی این ظرفیت نسبت به سال 99 بودیم.

با تلاش شبانه‌روزی کارگران و مهندسان صنعت برق کشور و کارمندان و مدیران ستادی این صنعت در مجموعه وزارت نیرو در سراسر کشور، در 6 ماهه نخست سال جاری با بهره‌برداری از یکهزار و 410 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در پایان شهریورماه به 89 هزار و 346 مگاوات رسیده است.

نیروگاه‌های حرارتی , نیروگاه‌های ایران , صنعت برق ایران ,

در پایان شهریورماه سال جاری، سهم واحدهای حرارتی شامل نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران به 81.4 درصد رسید. همچنین نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر به ترتیب سهمی 13.5 درصد، 1.1 درصد و 1 درصد در ظرفیت اسمی تولید برق کشور دارند.