برق منطقه ای اصفهان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی برتر شد
برق منطقه ای اصفهان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی برتر شد
سکان نیوز؛ دربیست و چهارمین جشنواره استانی شهید رجایی که به منظور تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به مردم و ارتقاء فرهنگ تلاش و تعهد با حضور استاندار اصفهان ، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران و معاونین سایردستگاههای اجرایی استان برگزار شدشرکت برق منطقه ای اصفهان در گروه زیر بنایی و توسعه زیر ساخت رتبه برتر راکسب نمود.

در این جشنواره ۶۵ دستگاه اجرایی استان شرکت کردند که بر اساس نتایج ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی و در مجموع در محورهای شاخص‌های عمومی و اختصاصی ، ۱۶ دستگاه اجرایی برتر مورد تقدیر قرار گرفتند 

بنابراین گزارش نعمت الله اکبری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در  این خصوص گفت: برگزیدگان این جشنواره در گروه‌های آموزشی و پژوهشی، تولیدی و خدماتی، فرهنگی، توسعه و زیرساخت، رفاه و سلامت جامعه و قضایی دسته بندی شدند و هر گروه با توجه به شاخص‌های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: فرایند انتخاب برگزیدگان بر اساس ۲ شاخص عمومی و اختصاصی ارزیابی شده است که شاخص عمومی برای توانمندسازی سازمان‌ها و شاخص‌های اختصاصی نیز جداگانه بررسی شدند و این درحالی است که وضعیت دستگاه‌ها امسال نسبت به دوره های قبل بهتر و رقابت سخت و رتبه‌ها بسیار به هم نزدیک بود..

این گزارش در پایان حاکیست: شرکت برق منطقه ای اصفهان نیزدر این جشنواره در گروه زیر بنایی و توسعه زیر ساخت به کسب رتبه برتر شاخص‌های اختصاصی دست یافت و لوح تقدیر و تندیس جشنواره از طرف دکتر رضایی استاندار اصفهان به این شرکت اهدا شد.