برق منطقه‌ای سمنان در شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال برتر شد
برق منطقه‌ای سمنان در شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال برتر شد
سکان نیوز؛ شرکت برق منطقه‌ای سمنان حائز رتبه اول شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال طی سال 99 در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور شد.

سید علی اکبر صباغ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان افزود: با توجه به تأثیر مستقیم حوادث در امنیت بهره‌برداری از شبکه، عملکرد سیستم‌های حفاظتی و بهره‌برداران شبکه در برابر حوادث مختلف معیار مناسبی جهت ارزیابی امنیت و پایایی شبکه و نیز عملکرد شرکتهای برق منطقه‌ای است که شرکت برق منطقه‌ای سمنان بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال 99 با کسب شاخص 45.95 درصد در بخش شاخص‌های عملکرد مهندسی، حائز رتبه اول در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور شد.
وی با اشاره به مبنای محاسبه عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بخش انتقال، گفت : شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی بر اساس میزان خروج تجهیزات بخش انتقال در اثر حوادث و همچنین عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی و کامل بودن آن از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران محاسبه و اعلام می‌شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان اظهار داشت: شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی در بازه سه ساله منتهی به سال 99 (از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99) در کل شبکه انتقال برق کشور 61.84 درصد و در شبکه انتقال تحت پوشش این شرکت 24.88 درصد است.
وی با اشاره به میانگین 11.97 درصدی شاخص پوشش حفاظتی تجهیزات اصلی شبکه انتقال برق کشور افزود: شرکت برق منطقه‌ای سمنان با کسب 28.99 درصد در شاخص پوشش حفاظتی تجهیزات اصلی شبکه انتقال برق، حائز بالاترین رتبه شده است.