بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
سکان نیوز؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسسون با اصلاح بودجه به دنبال این است که معافیت‌های مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و شرکت‌های بازار سرمایه تعریف کرده، ساری و جاری شود.

محمدرضا پورابراهیمی در توضیح کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون به بررسی مجدد طرح اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بیمه مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخت.

وی توضیح داد: اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی این است که باید قوانین پایه را در درون همان قوانین اصلاح کرد لذا نمی توان قوانین مالیاتی را درون بودجه سالیانه مورد اصلاح قرار داد لذا در این جلسه مقرر شد به جز معافیت‌های مدنظر، موضوع معافیت مواد ۱۴۵ و ۱۴۱ و قانون تامین منابع تولید و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: هدف ما از اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه این است که معافیت‌های مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و شرکت‌های بازار سرمایه تعریف کرده ساری و جاری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی ایرادات شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: در این جلسه سه گزارش تحقیق و تفحص شامل تفحص از پتروشیمی باختر، تفحص از بانک‌های خصوصی و تفحص از شرکت آتیه صبا قرائت شد.

وی گفت که این گزارشات و مستندات براساس فرمت معاونت قوانین مجلس نهایی شده و ظرف چند روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود تا در آخرین جلسات نظارتی مجلس یازدهم در دستور کار مجلس قرار گیرد.