انعقاد تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای هرمزگان و شرکت سنجش ابزار پویای آینده
انعقاد تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای هرمزگان و شرکت سنجش ابزار پویای آینده
سکان؛ با هدف تسریع در تجهیز چاه های آب به کنتورهای هوشمند تفاهم نامه ای بین شرکت آب منطقه ای هرمزگان و شرکت سنجش ابزار پویای آینده منعقد شد.

نماینده مجری طرح احیا و تعادل ‌بخشی شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: به منظور تسریع در تجهیزکلیه چاه های آب استان به کنتور هوشمند، تفاهم نامه ای بین شرکت آب منطقه ای هرمزگان و شرکت سنجش ابزار پویای آینده مبادله گردید که تاثیر خوبی در مدیریت منابع آب زیر زمینی خواهد داشت.

امید رضویان در ادامه توضیح داد: خشکسالی های سنوات اخیر و کاهش حجم آب تجدید پذیر از یک طرف و بالا رفتن نیاز آبی در بخشهای شرب و بهداشت ، صنعت و خدمات و کشاورزی ، مدیریت علمی ، دقیق و هر چه بهتر منابع آبی را امری ضروری کرده است .

وی اضافه کرد: نتیجه بخش بودن اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و بخصوص پروژه تجهیزچاهها به ابزارهای اندازه گیری را می توان مهمترین ضرورت مدیریت منابع آب در آبخوانها دانست لذا تحویل حجمی آب به بهره برداران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

نماینده مجری طرح احیا و تعادل ‌بخشی شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان یاد آور شد: چنانچه بر اساس یک برنامه ریزی مدون چاههای استان به ابزار اندازه گیری تجهیز شوند می توان امیدوار بود با تحویل حجمی آب به بهره برداران و ممانعت از برداشت های غیر مجاز از چاههای پروانه دار، آبخوان های استان به تعادل برسد.

رضویان در خصوص این تفاهم نامه تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده است شرکت سنجش ابزار پویای آینده تسهیل گری در زمینه فروش، نصب و خدمات پس از فروش، تعداد 1000 کنتور هوشمند را طی یک برنامه یک ساله در محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز بندرعباس سدیج وکل مهران به سر انجام برساند.

قابل ذکر است هرمزگان با مساحت حدود 71 هزار کیلومتر مربع و تعداد 46 محدوده مطالعاتی در سطح استان ، دارای حدود 18 هزار حلقه چاه پروانه دار یکی از استان های مهم در موضوع استحصال آب از سفره های زیرزمینی محسوب می شود.