انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از بانک‌ها برای عدم تامین سرمایه در گردش
انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از بانک‌ها برای عدم تامین سرمایه در گردش
سکان؛ رئیس اتاق بازرگانی گفت: با همه توقعی که از بانک ها وجود دارد، متاسفانه بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند، باقی نمی‌ماند‌

صمد حسن زاده  در یکصد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بعد از هشت ماه توقف در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: ان شالله نتایج این جلسات رفع مشکلاتی باشد که بعضا موجب نگرانی برای مردم شده است.

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد، متاسفانه بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند، باقی نمی‌ماند‌ و این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: لذا لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود.

وی همچنین بیان داشت: انتظار فعالیت اقتصادی در خصوص مطالبات مالیاتی آن است که با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری انجام شود و فرصت پرداخت بدهی های مالیاتی تمدید شود.