انتخابات هیئت رییسه شورای پُل سفید/ قوانین در انتخابات رعایت شد
انتخابات هیئت رییسه شورای پُل سفید/ قوانین در انتخابات رعایت شد
سکان نیوز/ شورای شهر که برآمده از اراده مردم در انتخابات هستند و عهده دار پارلمان شهری می باشند، اگر با وحدت و بهره گیری از مشورت کارشناسان اهل تخصص، تجربه و تفکر در زمینه های مختلف فراتر از شورای شهرداری ظاهر شوند برای حوزه های درآمد پایدار و سرمایه گذاری، آموزشی، فرهنگی، نشاط اجتماعی، درمانی، عمرانی، اقتصادی و... برنامه و استراتژی ترسیم و تعریف کنند، برای رسیدن به هدف تلاش نمایند، خدماتی مطلوب از شوراخواهیم دید. بدون شک اختلاف سلیقه امری معمول در شوراهاست اما باید مراقب بود در جهت خدمت به مردم و کمک به توسعه شهر از همدیگر سبقت گرفت،

به گزارش سکان نیوز/ در نهایت ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر پل سفید معین گردید که در ادامه جهت تنویر افکار عمومی گفتگویی با آقای فرزاد درزی مسئول برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر پل سفید ترتیب دادیم که محتوای این گفت و شنود تقدیم می گردد.
فرزاد درزی عضو شورای شهر پل سفید در خصوص تاخیر در برگزاری فرآیند انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر پل سفید اعلام داشت بنده در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای پل‌سفید تابع قانون هستم و در موعد مناسب در تاریخ ۲۸ مرداد به اعضای محترم شورای شهر دعوتنامه ای مبنی بر شرکت جهت برگزاری انتخابات نامه‌ای ارسال نمودم تا در مورخ ۳۰ مرداد جلسه مد نظر را برای معین شدن ترکیب هیئت رئیسه برگزار نماییم، اما ساعاتی قبل از برگزاری انتخابات، دور نگاری از استانداری مازندران وصول شد و در محتوای نامه اشاره به صراحت بندهای ۲ و ۴ قانون مبنی بر ممنوعیت تصدی همزمان اعضای شورا با مسئولیتهای مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده نمودند و متذکر گردیدند آقای ولی ستاوند مسئول امضاهای مؤثر خویش می باشد، لذا این نامه برای بنده سوال برانگیز بود زیرا یکی از امضاهای مؤثر همین امضاء برگ آرا بوده است، اما نامه گویا و شفاف نبوده که با حضور ایشان برگزار نماییم یا بدون حضور آقای ستاوند، از طرفی رونوشت خطاب به بنده قید گردید پیگیری مطابق با قانون،که همین واژه برایم بار حقوقی داشت، مع الوصف برگزاری انتخابات یادشده را تا استعلام از مقامات فرادست مسکوت گذاشتم و با فوریت مکاتباتی انجام داده‌ام تا تکلیف را معین کنند اما جواب روشنی نگرفتم،
فرماندار محترم نیز در نخستین روزهای شهریور مکاتباتی مبنی بر برگزاری انتخابات به بنده ارسال نمودند اما چون از طرفی هم پاسخ شفافی را مبنی بر مکاتبات خود از مقامات دریافت ننمودم و از طرف دیگر طی متن مندرج در صورتجلسه مورخ ۲ شهریور اعضای شورا ، بنده در سوم شهریور کلید دفتر شورا را تحویل رئیس دفتر شورا داده بودم و دیگر امکانات ارتباطی برای اطلاع به دیگر اعضا و برگزاری انتخابات نداشتم، و نیز نامه تاریخ ۵ شهریور با تأخیر از فرمانداری به دستم رسید که متذکر شد ساعت ۱۸ همان روز جلسه را برگزار کنم هرچند نامه با تاخیر وصول شد ولی ساعت ۱۶ و ۲۴ دقیقه مسئول دفتر شورای اسلامی طی پیامکی اعلام کردند امروز انتخابات برگزار خواهد شد که به لحاظ حقوقی و اداری با توجه به متن مندرج در نامه حقیر را بعنوان مسئول برگزاری انتخابات معرفی کرده بودند و نه … .
با این توضیحات شرح فرایند، بالاخره دیروز دوشنبه با آقای سعید یزدانی فرماندار محترم جلسه ای برگزار نمودم و علیرغم سوالات و ابهاماتی که در ذهن حقیر وجود داشته طی جلسه ای که با ایشان داشتم فرمودند انتخابات هیات رئیسه را هر چه زودتر برگزار نماییم،لذا امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۹۹ با حضور چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر پل سفید با شرکت آقایان محسنی، پورمند،ستاوند و درزی انتخابات را برگزار نموده ایم که به ترتیب آقای داوود محسنی با سه رای رئیس شورا، آقای ستاوند با ۳ رای نایب رئیس شورا، آقای فریدون پورمند با ۴ رای منشی شورا انتخاب گردیدند.