اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و حق‌الناس است/دست مفسدان از این اموال قطع می شود
اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و حق‌الناس است/دست مفسدان از این اموال قطع می شود
سکان نیوز؛ میرهاشم موسوی بیان داشت: اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و حق‌الناس است و ما امانت‌دار آنها هستیم و باید دست مفسدان از این اموال قطع شود.

سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی  با بیان اینکه دست افراد فاسد و مفسد باید از منابع مردم قطع شود، گفت: از طریق تحول دیجیتالی زمینه فساد در تامین اجتماعی را حذف خواهیم کرد.

وی گفت: متأسفانه برخی از افراد چشم به اموال مردم داشتند که باید زمینه فساد برچیده شود و حتی آدم‌های نزدیک به فساد هم نباید در تامین اجتماعی حضور داشته باشند.

موسوی از برنامه‌‌های خود ایجاد تحول، عدالت و اعتماد عنوان کرد و گفت: تحول نسبت ما با وضع موجود را نشان می‌دهد، علیرغم تلاش دولت‌های مختلف هنوز نظام تامین اجتماعی به ظرفیت موردنظر نرسیده است.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: حرکت تحولی جز با رویکرد انقلابی محقق نمی‌شود و یکی از مواردی که در گذشته از مقصود سازمان فاصله گرفته است، رویکرد قرض گرفتن از منابع مردم و یا فاصله انداختن در پرداخت دیون حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران بوده است که باید حق مردم را ادا کنیم و بعد از ۴۰ سال با ایجاد تحول دیگر نباید شاهد مشکلات در تامین اجتماعی باشیم.

وی رویکرد دیگر خود را عدالت عنوان کرد و افزود: عدالت جهت تحول ما را روشن می‌کند و تحول در جهت‌گیری‌ها، سیاست‌های متناسب با چشم‌انداز و تحول در روندها و اقدام و عمل باید دنبال شود.

موسوی اضافه کرد: اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و حق‌الناس است و ما امانت‌دار آنها هستیم و باید دست مفسدان از این اموال قطع شود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی همچنین در زمینه اعتماد اظهار داشت: باید کارایی و کارآمدی به حدی برسد که مدیریت صندوق تامین اجتماعی رضایت عمومی را جلب کند زیرا تامین اجتماعی با ۵۰ درصد مردم در جامعه ما سروکار دارد.