اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی
اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی
سکان نیوز؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی باید به نمایندگان توضیح دهد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال ۹۵ و در جریان تصویب قانون برنامه ششم در ماده ۱۲ این قانون تصویب شد که حقوق کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی توسط این سازمان متناسب سازی شود.

وی افزود: برای این منظور در بودجه سال ۹۹ اعتباری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد اجرای ناقص قانون در متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی هستیم و مستمری بگیران این سازمان عنوان کردند که حقوق آنها افزایش بسیار کمی داشته است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس مجلس خواسته‌ام تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان توضیح دهد.

وی افزود: همچنین طی نامه‌ای به رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرده و خواستار پیگیری این مسأله شده‌ام