اجرای طرح لبخند احسان در کوی حسینی شهرستان
اجرای طرح لبخند احسان در کوی حسینی شهرستان
گزارش سکان نیوز، با توجه به اجرای طرح لبخند احسان در سراسر کشور ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره مازندران با همکاری معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در حال برگزاری است و تاکنون در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرستان ها چندین مرحله برگزار شده است .

در حاشیه اجرای این طرح خدمات دندان پزشکی به اهالی محله حسینی شهرستان بابل ارائه میشد . سردار سعادتی نماینده مردم شریف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره بازدید به عمل آوردند .
طرح لبخند احسان که شامل خدمات دندانپزشکی می باشد در ۳ روز کاری برگزار شد و ۷۰ نفر از این خدمات بهرمند شده اند که مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه داشته و همچنان در حاشیه شهرستانهای هدف برگزار خواهد داشت .