آیا تامین اجتماعی مازندران هم در لیست تحقیق و تفحص مجلس قرار دارد؟
آیا تامین اجتماعی مازندران هم در لیست تحقیق و تفحص مجلس قرار دارد؟
سکان نیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته با ۱۷۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به گزارش سکان، آیا امروز آنچه که در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و می‌افتد، براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی است؟ آیا رضایت عمومی را جلب می‌کند؟

عنوان تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی گسترده بوده و کمیسیون متفاوتی به آن رسیدگی می‌کند، لذا امروز بازنشستگان و کارگران و بسیاری از مردم منتظرند که آیا نمایندگان واقعی ملت به خواست آن‌ها جواب مثبت می‌دهند یا خیر و آیا به کجی‌ها و نادرستی‌های سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های شستا نظارت جدی دارند؟ مقام معظم رهبری تاکید کردند مجلس در همه جا استقامت و شجاعت و حریت و حق گویی خود را باید داشته باشد.

انتصابات با نگاه سیاسی و رفاقتی ، ضعف مدیریت در برخی استان‌ها ، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سرا‌ها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها، ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی، اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها از محور‌های این طرح تحقیق و تفحص است.

متاسفانه استان مازندران هم از این ضعف مدیریتی رنج می برد و با یک انتصاب با نگاه سیاسی و رفاقتی این سازمان بزرگ که متعلق به قشر مظلوم کارگران می باشد را دچار نگرانی کرد.

شنیده ها حاکی از آن است به دلیل ضعف مدیریتی، این استان هم در لیست تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است.

امیدواریم نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم با بررسی های دقیق مشکلات اساسی و مهم سازمان تامین اجتماعی که باعث نگرانی خانواده بزرگ کارگران شده است را برطرف کنند.