آشفتگی مدیریتی درمازندران
آشفتگی مدیریتی درمازندران
سکان نیوز؛ ‏آشفتگی درحوزه انتصاب مدیران در مازندران موجب یاس و نارضایتی شدید مردمی و نیروهای جریان انقلاب این استان شده است.

با گذشت بیش از یکسال از استقرار دولت مردمی سیزدهم و انتصاب والی جدید این دولت در مازندران متاسفانه چرخه انتصاب مدیران در مازندران بویژه درحوزه سیاسی با آشفتگی مواجه شده بنحوی که همچنان از مدیران دولت سابق و بانیان وضع موجود در بدنه مدیریتی و اجرایی این استان استفاده می شودو این امر نارضایتی شدید نیروهای انقلابی و فعالان ستادهای انتخاباتی دکتر رئیسی در سطح استان و شهرستانهای تابعه را برانگیخت.

روند انتصاب نیروها در حوزه فرمانداران وستاد استانداری مازندران بیانگر نوعی وادادگی در قبال پدرخوانده های سیاسی جریان رقیب دولت سیزدهم است بگونه ای که در برخی از شهرستانها از مدیران دولت سابق برای تغییر در بدنه مدیریتی استفاده شده و در این میان بعنوان نمونه و در کمال ناباوری معاون سیاسی فرماندار دولت روحانی بعنوان نماینده عالی دولت انقلابی رئیسی در شهرستانی دیگر منصوب شده است.!

این وضعیت در خارج از ستاد استانداری و بین دستگاه‌های اجرایی بغرنج تر است تا جایی که همچنان شماری از مدیران سابق این دستگاه‌ها در پست های خود فعال هستند ودر برابر خواست جریان انقلاب برای تغییر در رده معاونان و مدیران میانی آن دستگاهها مقاومت می کنند و برخی از چهره های سیاسی نشان دار دولت قبل نیز در جایگاه مدیریتی خود همچنان جولان می دهند و هیچ آثاری از تحول و پیشرفت سیاست‌های محوری دولت صادق سیزدهم در این حوزه بچشم نمی آید.!

از سوی دیگر بخاطر لابی های سنگین برخی جریانات سیاسی ناهمسو و اهرم های فشارخارج استانی و نیز انفعال بلاوجه مدیریت حوزه سیاسی ،برخی چهره های تند روی مخالف دولت سیزدهم در دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی این استان صاحب عنوان مدیریتی شدند که کارنامه ضعیف آنان در یکسال اخیر موجب سرخوردگی جریان انقلاب وعدم توفیق در اجرای برنامه های تحولی دولت سیزدهم شده است.

همچنین بخاطر ضعف مدیریتی در استان نیروهای توانمند جریان انقلاب و گزینه های معتمد ستادهای انتخاباتی دکتر رئیسی برغم اعلام آمادگی و پیگیری‌های فراوان با مانع تراشی های گسترده نتوانستد وارد چرخه معیوب مدیریتی استان شوند که همه این موارد از انفعال و وادادگی در حوزه مدیریت سیاسی استان ناشی می شود.
گفته می شود فعالان ستادهای انتخاباتی دکتر رئیسی در مازندران در صدد انتقال مشکلات مدیریتی استان به وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری برای چاره جویی و تصمیم گیری اساسی هستند .