دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ Monday, 25 January , 2021
بایگانی‌های کمیسیون برنامه وبودجه - سکان نیوز | Sokan News Agency
ایراد شورای نگهبان به تامین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف شد 26 اکتبر 2020

ایراد شورای نگهبان به تامین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف شد

سکان نیوز؛ حمیدرضا حاجی بابایی اظهارداشت: ایراد شورای نگهبان به تامین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف شده است.