۲۹۳ فوتی ناشی از تصادفات رانندگی طی شش ماه سالجاری
۲۹۳ فوتی ناشی از تصادفات رانندگی طی شش ماه سالجاری
سکان نیوز/ مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در شش ماهه امسال تعداد 293 نفر (243مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش داشت.

به گزارش سکان نیوز ،دکتر علی عباسی با بیان اینکه در کلیه محورها ( محور برون شهری ، برون شهری ، راه روستایی ) شاهد کاهش آمار بودیم ،تصریح کرد : جاده های برون شهری و راه روستایی با ۲۰۴ مورد و محور درون شهری با ۸۹ فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.
بیشترین و کمترین شهرها
بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان های ساری با ۴۷ ، آمل با ۴۵ و بابل با ۳۵ مورد بیشترین و شهرستان گلوگاه با ۳ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

کاهش ۲۸ درصدی مصدومین تصادفات رانندگی
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در شش ماه امسال، ۶ هزار و ۴۸۵ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشت.
این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.