کریمی فیروزجایی؛ روابط عمومی صحنه تعامل افکار و اندیشه های پرسشگر و ذهن های خلاق است
کریمی فیروزجایی؛ روابط عمومی صحنه تعامل افکار و اندیشه های پرسشگر و ذهن های خلاق است
سکان نیوز؛ نماینده منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم گفت؛ ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات فرصت مغتنمی است تا اهتمام تلاشگران عرصه آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی را ارج نهیم.

به گزارش سکان نیوز، علی کریمی فیروز جایی در گفت و گویی اظهار داشت؛ روابط عمومی صحنه تعامل افکار و اندیشه های پرسشگر و ذهن های خلاقی است که کارآمدی بیشتر و روزآمدی توام با شفافیت دستگاهها و سازمانهای تعامل گر را پی جویی می کنند.
‏وی بیان کرد؛ اینجانب ضمن گرامیداشت این روز خجسته و تجلیل و تکریم بلندپایگان این عرصه و همه تلاشگرانی که برای تعالی اندیشه های سترگ و افتخار آفرین وادی ارتباطات و روابط عمومی گام بر می دارند، رجاء واثق دارم با همت درخور پیشتازان عرصه تابناک آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ارتباطات پردامنه امروز و در پرتو پیگیری آرمانهای رفیع انقلاب اسلامی تحول و پویایی روزافزون این پهنه درخشان تحقق خواهد یافت.