لیست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم
لیست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم
سکان نیوز؛ فهرست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

نمایندگان مجلس بر اساس فرم‌های اولویت‌بندی و فرم‌های مشخص، امتیازبندی شده و نهایتا به عضویت کمیسیون‌های تخصصی مجلس درآمدند.

لیست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم شورای اسلامی به شرح زیر است:

محمدرضا پورابراهیمی
محمدحسین حسین زاده بحرینی
رحیم زارع
علی اکبرکریمی

سید احسان خاندوزی

روبرت بیگلریان

احمد امیر آبادی فراهانی

مهدی طغیانی

غلامرضا مرحبا

علی رضایی
سید ناصر موسوی لارگانی
محسن زنگنه
انور حبیب زاده
شهباز حسن پور بیگلری
محمد باقری
محمد علیپور
علی بابایی کارنامی
محسن علیزاده
جلیل رحیمی
مجتبی توانگر
سید کاظم موسوی
محمد جواد عسگری