قوه قضائیه به فساد در کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت ورود کند

به گزارش سکان نیوز، علی قربانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی درباره چگونگی و هدف شکل گیری سهام عدالت گفت: طرح سهام عدالت بعد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اولین اقدام جدی دولت برای خصوصی سازی بود که مقدماتش سال ۸۴ انجام شد و نهایتاً در سال ۸۵ ابلاغ شد. هدف طرح مذکور این بود … ادامه خواندن قوه قضائیه به فساد در کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت ورود کند