عدم شفافیت در بانک توسعه و تعاون مازندران
عدم شفافیت در بانک توسعه و تعاون مازندران
سکان نیوز: با شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران بخش های بسیاری از تعاونی ها در مازندران آسیب های جدی دیده اند که نیازمند حمایت بانک توسعه و تعاون بودند.

به گزارش سکان؛ بانک توسعه و تعاون از جمله بانک های کشور است که اصلی ترین وظیفه آن توجه به بخش تعاون و مشاغل خرد در کشور می باشد.

در شرایط کرونایی که اقتصاد کشور و مازندران دچار چالشهای مالی زیادی شده است انتظار می رفت بانک توسعه و تعاون مازندران بر حسب وظیفه ای که برای آن تعریف شده توجه بیشتری به بخش تعاونی های آسیب دیده مازندران داشته باشد.

با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به تولید و اقتصاد که نگاه ایشان بر بهره مندی بیشتر از مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها در سال جهش تولید بود.

امسال متاسفانه بسیاری از تعاونی‌های مازندران در حوزه کاری خود به دلیل عدم تعامل بانک متحمل زیانهای زیادی شده اند این در حالی می باشد که در جلسه ای که مقام معظم رهبری با فعالین اقتصادی داشتند تاکیدشان بر این بود که بایستی مشارکت بخش تعاون بیشتر و حمایت‌ها نیز بیشتر باشد.

در این مقطع از زمان قطعا برای عبوراز این شرایط بحرانی وجود مدیران جهادی و انقلابی در بانکها می تواند نقش مهمی در کمک به بخش تعاونی ها و مشاغل خرد باشد.
امیدواریم بانک توسعه و تعاون مازندران با شفافیت عملکرد خود در حوزه کمک به تعاونی ها و مشاغل خرد در استان پاسخگوی افکار عمومی باشد.