رضوی؛ ارتقاء حقوق شهروندی با ارائه خدمات الکترونیکی میسر می شود
رضوی؛ ارتقاء حقوق شهروندی با ارائه خدمات الکترونیکی میسر می شود
سکان نیوز؛ ششمین جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان به ریاست سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان و با حضور اعضای کارگروه میز خدمت با هدف ارزیابی و بررسی آخرین وضعیت ارائه خدمات شهرداری از طریق میز خدمت برگزار شد.

ناظم رضوی گفت: شهرداری به عنوان اولین و مهمترین نهاد خدماتی که مستقیما با مردم در ارتباط است باید خدمات بهینه و در دسترس به شهروندان با ارائه راهکار های عملیاتی و اجرایی، ارائه نماید . ارائه خدمات در قالب میز خدمت یکی از این راهکارهاست.

شهردار سمنان با بیان اینکه هدف از ایجاد میز خدمت در شهرداری تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی است گفت : می بایست اجرای طرح میز خدمت در شهرداری با استفاده از سیستم های نظرسنجی و با استفاده از آمار و مستندات مورد آسیب شناسی قرار گیرد .

وی با تاکید بر لزوم کامل شدن خدمات الکترونیک شهرداری به شهروندان افزود : بستر مناسبی برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری فراهم شده که می بایست با توجه به شیوع ویروس کرونا، در راستای حفظ سلامت کارکنان و شهروندان و همچنین کاهش تردد و حضور ارباب رجوع، در قالب میز خدمت الکترونیک ارتقاء یابد.

دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهروندی مورد نیاز و بهره گیری از برنامه های موبایلی و سایت شهرداری از مطالب مورد تاکید شهردار بود و گفت : میز خدمت فقط در زمینه ارائه خدمات شهرسازی نیست و باید تمام خدمات مورد نیاز شهروندان را در بر گیرد.

وی با اشاره به اینکه شفافیت و پاسخگویی مشکلات مردم آثار مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت ، افزود: با برون سپاری فعالیت ها و ارائه خدمات الکترونیک ، افزایش اعتماد اجتماعی به مجموعه مدیریت شهری و جلب مشارکت های مردمی را به دنبال داشته و سبب ارتقاء حقوق شهروندی خواهد شد.