جزئیات طرح عضویت رئیس شورای عالی استان‌ها در شورای عالی انرژی کشور
جزئیات طرح عضویت رئیس شورای عالی استان‌ها در شورای عالی انرژی کشور
سکان نیوز؛ در طرح عضویت رئیس شورایعالی استان‌ها در شورای عالی انرژی که هفته گذشته از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد تاکید شده که ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی ضروری است.

طرح اصلاح ماده (۳) قانون اصلاح مواد () و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور (۵ آذر) از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بر همین اساس پیشنهاد شده، رئیس شورای عالی استانها در ترکیب اعضای شورای عالی انرژی حضور یابد.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:‌

مقدمه (دلایل توجیهی)

شوراهای اسلامی، حلقه اصلی اتصال بین مردم، دولت و مسئولان می‌باشد. شورای عالی استانها به عنوان عالی ترین و بالاترین مقام شوراها و با عنایت به اصل یکصدویکم (۱۰۱) قانون اساسی که به منظور رفع تبعیض و همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی ایجاده گردیده است و همچنین با توجه به جایگاه والا و تأثیر گذار این نهاد مردمی و ارتباط ریشه‌ای آن با مردم و حساسیت‌های موجود در حوزه انرژی خصوصا بحث فرهنگ سازی در مصرف انرژی و انعکاس مشکلات و تبعیض‌های موجود در برخی از مناطق جغرافیایی کشور، پیشنهاد می‌شود رئیس شورای عالی استانها در ترکیب اعضای شورای عالی انرژی حضور یابند.

عنوان طرح:

اصلاح ماده (۳) قانون اصلاح مواد () و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور

ماده واحده – ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۲) , (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور (مصوب ۱۳۸۱٫۰۴٫۳۰) به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۳- به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور ( از جمله انرژی‌های نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی استانها تشکیل می‌شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.