برای جبران خسارت سیل سال ۹۸ شبکه فشار مراوه تپه اصلاح شد
برای جبران خسارت سیل سال ۹۸ شبکه فشار مراوه تپه اصلاح شد
سکان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان: جهت جبران خسارت سیل سال ۹۸ به شبکه های برق این شهرستان مراوه تپه، اصلاح شبکه فشار متوسط به طول ۲۲۰۰ متر و نصب دو دستگاه سکسیونرگازی واقع در روستای فرقسر انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی ؛ علی اکبر نصیری در حاشیه بازدید و افتتاح پروزه های شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار گلستان از پروژه های درحال اجرای و به اتمام رسیده مدیریت توزیع برق مراوه تپه بازدید و از نزدیک از روند پشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.
وی گفت : پروژه پیلون بسطام دره ( از پروژه های آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه سیل ) که برروی رودخانه اترک با طول اسپن ۶۷۰ متر با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در نوع خود دراستان گلستان بی سابقه است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد : در این سفر یکروزه به شرق استان از پروژه برقدار شده روستای قوشه تپه یکی از پروژه های برق رسانی به روستاهای بی برق ، بازدید شد که خوشبختانه پیشرفت خوبی دارد و از نزدیک با اهالی روستا در خصوص رضایت از عملکرد همکاران شرکت توزیع و مدیریت برق مراوه تپه گفتگو انجام شد.