انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سکان نیوز؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در احکام جداگانه ای 6 مدیر جدید این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران ؛با صدور احکامی از سوی دکتر فرامرز سپری، آقایان صادق کبیریان به عنوان مشاور مالی مدیرعامل، سید مرتضی رضازاده به عنوان سرپرست امور مالی، قاسم طاهری به عنوان سرپرست امور تدارکات، سعید بخشی به عنوان سرپرست امور کارکنان و رفاه، سید محمود مصطفوی به عنوان سرپرست دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، محمد رستم پور به عنوان رئیس اداره برون سپاری شرکت منصوب شدند.