امیرمدرسی رئیس کمیته ساحلی بوکس کشور شد
امیرمدرسی رئیس کمیته ساحلی بوکس کشور شد
سکان نیوز؛ حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران در حکمی امیر مدرسی را به عنوان رییس کمیته ساحلی بوکس کشور منصوب کرد.

به گزارش سکان نیوز ، امیرمدرسی از ورزشکاران و داوران مطرح بوکس کشور می باشد که در حال حاضر ریاست هیئت بوکس استان مازندران را بر عهده دارد.