آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها با اصل جمهوریت نظام تناقض دارد
آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها با اصل جمهوریت نظام تناقض دارد
سکان نیوز؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: آزمون گذاشتن برای نامزدهای انتخابات شوراها با اصل جمهوریت نظام تناقض دارد.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹) در جلسه علنی و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اخطار قانون اساسی مستند به مواد ۱۰۱ تا ۱۰۶ اظهار داشت: باید قوانین انتخابات شوراها را به روز کنیم، ولی وقتی برای نامزدهای انتخابات شوراها آزمون قائل شویم، این کار به معنای محدود کردن افراد است که با اصل جمهوریت نظام تناقض دارد.

وی افزود: نمی‌توانیم چون چند نفر در شوراهای شهر و روستای کشور عملکرد منفی و تخلفی داشته‌اند کلیات شوراها را زیر سؤال ببریم.

نماینده ساری در مجلس خاطرنشان کرد: نباید قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که منجر به محدودیت افراد شود.